Palvelut

Tarjoamme voimajohto- ja sähköasemarakenteiden rakennussuunnittelua, asiantuntijapalvelua sekä konsultointia seuraavien henkilöryhmien mukaan (SKOL-ryhmittely kts. www.skolry.fi)

 

LUOKKA 02: (SKOL-henkilöryhmät)
Tehtävät:
Erikoisosaamista vaativa suunnittelu, erikoisperustukset vaativissa pohjaolosuhteissa, vanhojen rakenteiden tarkistaminen, vanhojen rakenteiden vahvistamisen suunnittelu, lujuustarkistukset, esiselvitykset, asiantuntijalausunnot, perustamistapalausunnot, koulutus, luentojen pitäminen, teknillisten spesifikaatioiden laadinta ja tarkastus.

LUOKKA 03: (SKOL-henkilöryhmät)
Tehtävät:
Tavanomaista osaamista vaativa suunnittelu, rakennusten, rakenteiden ja perustusten suunnittelu, rakennus- ja rakennesuunnitelmien tarkistus ja lujuuslaskelmien tarkistus (ns. kolmannen osapuolen tarkistus), perustamistapamäärittelyt, pohjatutkimusohjelmat.

Yleensä asiakkaan kanssa pyritään kiinteähintaiseen toimeksiantoon ja suunnittelutilaukseen, erityisesti silloin, kun kohteen työmäärän arvioidaan ylittävän 40 tuntia. Pienissä toimeksiannoissa pyritään joustavuuteen sekä tilaajan että toimittajan puolelta, jolloin toimitusaika tarvittaessa lyhyt.INSINÖÖRITOIMISTO K. SAHLA OY
Kuikkarinne 1 A 5, 00200 Helsinki

gsm. 050 4098 171
e-mail. kari.sahla(at)kolumbus.fi

y-tunnus 1873580-6
www.ksahla.fi