Insinööritoimisto K Sahla Oy on suunnittelutoimisto, joka tarjoaa palveluja pääasiassa sähköasemien ja voimajohtojen omistajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille, laitevalmistajille ja rakentajille.

 

Yhtiö on perustettu vuoden 2004 alussa ja sen erikoisosaamisalueena
on suurjännitteisten ( ≥ 20 kV) sähköasemien ja voimajohtojen
rakenteiden suunnittelu.

Yhtiön toimialana on rakennetekninen palvelu sisältäen rakennusalan
suunnittelua ja konsultointia, rakennuttamispalvelua, pienrakennusten ja
infrastruktuurin rakentamista sekä korjaustoimintaa, rakennusalan
atk-ohjelmien suunnittelua ja myyntiä.

Yrityksen asiantuntemus alalla perustuu sen perustajan ja omistajan, dipl. ins.
Kari Sahlan, henkilökohtaiseen yli 20 vuotta kestäneeseen kokemukseen sähköasema- ja voimajohtorakenteiden suunnittelijana, tuotekehittäjänä, suunnittelumenetelmien ja rakenteiden
kehittäjänä.

DI Kari Sahla on aikaisemmin ennen yrityksensä perustamista työskennellyt Imatran Voima Oy:ssä,
IVO International Oy:ssä, Fortum-konsernissa sekä viimeksi Eltel Networks Oy:ssä.
Kari Sahla on vuodesta 2000 lähtien ollut jäsenenä kansainvälisessä CIGRE järjestössä ja sen voimajohtopylväiden perustuksia tutkivassa työryhmässä, aluksi aktiivina työryhmäjäsenenä ja
nykyisin kirjeenvaihtojäsenenä.

 

INSINÖÖRITOIMISTO K. SAHLA OY
Kuikkarinne 1 A 5, 00200 Helsinki

gsm. 050 4098 171
e-mail. kari.sahla(at)kolumbus.fi

y-tunnus 1873580-6
www.ksahla.fi